Definitioner Tildelingsprocedure Mulige vilkår Tidsfrister Overdragelse Misligholdelse Andre myndigheder Andre myndigheders tilladelser Særlige bestemmelser Dispensation Klager Meddelte arealtildelinger

Andre myndigheders tilladelser

Stk. 1. En arealtildeling vedrører alene de byplanmæssige forhold.

Godkendelse fra andre myndigheder, herunder byggetilladelse og eventuel miljøgodkendelse, skal søges separat.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal i en arealtildeling oplyse om andre nødvendige myndighedsgodkendelser eller tilladelser, der skal indhentes forud for arealets ibrugtagning, herunder byggetilladelse, opgravningstilladelse og tilslutningstilladelser til hovedkloaknet, el-, vand-, varme- og telenet, etc.

Stk. 3. Det er arealtildelingsindehaverens eget ansvar at indhente relevante tilladelser, godkendelser o.l., uanset om Kommunalbestyrelsen i en arealtildeling måtte oplyse om indhentning af enkelte myndigheders tilladelser.

Stk. 4. De nødvendige myndighedstilladelser skal indhentes inden arealet kan ibrugtages.

Sidst redigeret 8-4-2016


WEB by COWI