Definitioner Tildelingsprocedure Mulige vilkår Tidsfrister Overdragelse Misligholdelse Overskridelse af frist Misligholdelse af vilkår Tilsyn og håndhævelse Andre myndigheder Særlige bestemmelser Dispensation Klager Meddelte arealtildelinger

Overskridelse af frist

Stk. 1. En arealreservation er bortfaldet uden yderligere varsel, såfremt en fastsat frist i reservationen er overskredet.

Stk. 2. En uudnyttet arealtildeling er bortfaldet uden yderligere varsel, såfremt en fastsat frist i arealtildelingen er overskredet.

Stk. 3. Hvis en frist overskrides i en udnyttet arealtildeling, indleder Kommunalbestyrelsen skridt til at berigtige forholdet, jf. § 60 i Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse.

Sidst redigeret 8-4-2016


WEB by COWI