Definitioner Tildelingsprocedure Mulige vilkår Tidsfrister Overdragelse Misligholdelse Andre myndigheder Særlige bestemmelser Hundehold Bådoplag Opstilling af containere Dispensation Klager Meddelte arealtildelinger

Hundehold

Stk. 1. Såfremt hundehold placeres i delområder, der i kommuneplanen er udlagt til hundehold, gives en permanent arealtildeling.

Stk. 2. Såfremt hundehold placeres i delområder, der i kommuneplanen er udlagt med en anden anvendelsesbestemmelse end til hundehold, men som endnu ikke er taget i brug, gives en tidsbegrænset arealtildeling.

Stk. 3. Den til enhver tid gældende vedtægt for hunde- og kattehold gælder, og supplerer nærværende bestemmelser for Kommunalbestyrelsens bestemmelser for arealtildelinger i op til 1 år.

Stk. 4. Kommunens sædvanlige praksis med flytning af hundehold fortsætter, så hundeholdsejeren får hjælp til flytning af skure, hundegårde og andre faste genstande. Der kan i særlige tilfælde ydes økonomisk erstatning.

Sidst redigeret 1-4-2016


WEB by COWI