Definitioner Tildelingsprocedure Mulige vilkår Tidsfrister Overdragelse Misligholdelse Andre myndigheder Særlige bestemmelser Hundehold Bådoplag Opstilling af containere Dispensation Klager Meddelte arealtildelinger

Bådoplag

Stk. 1. Såfremt både placeres i delområder, der i kommuneplanen er udlagt til bådoplag, gives en permanent arealtildeling.

Stk. 2. Såfremt både placeres i delområder, der i kommuneplanen er udlagt med en anden anvendelsesbestemmelse end til bådoplag, men som endnu ikke er taget i brug, gives en tidsbegrænset arealtildeling i op til 1 år.

Stk. 3. Den til enhver tid gældende vedtægt for bådoplæg gælder, og supplerer nærværende bestemmelser for Kommunalbestyrelsens bestemmelser for arealtildelinger.

Sidst redigeret 1-4-2016


WEB by COWI