Du er her: Hvad er en Kommuneplan?

Hvad er en Kommuneplan?

Kommunalbestyrelsen skal tilvejebringe en plan for arealanvendelsen i kommunen, og lovgivningen fastslår, at kommuneplanen skal indeholde følgende fire afsnit:

  • En redegørelse for forudsætninger og mål for kommunens udvikling
  • En hovedstruktur for hele kommunen samt for alle byer, bygder og disponeringen af det åbne land
  • Overordnede bestemmelser for arealanvendelse og bebyggelse i de enkelte delområder
  • Bestemmelser for arealtildeling

De overordnede bestemmelser kan suppleres med detaljerede bestemmelser for bebyggelse, veje og stier, forsyning, friarealer mv.

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at foretage en løbende ajourføring af kommuneplanen, og hvert fjerde år skal kommunalbestyrelsen tage stilling til, om kommuneplanen skal revideres inden for den kommunale valgperiode.

Vedrørende beslutning om delrevision af kommuneplanen har kommunalbestyrelsen besluttet, at kommuneplanens såkaldte ”planretlige forhold” skal gennemgås og forenkles. Det er sket på baggrund af en række erfaringer med administrationen af kommuneplanen. Det betyder, at kommuneplanens bestemmelser for anvendelse og udnyttelse af de enkelte delområder og kommuneplanens bestemmelser for arealtildeling skal gennemgås nøje med henblik på at opnå et mere enkelt og ensartet administrationsgrundlag på tværs af kommunen.


Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse:

 lov_nr_172010_dk.pdf (64.6 KB)
Sidst redigeret 11-2-2016


WEB by COWI