Du er her: Indeks

Indeks

A   B   C   D   E   F   G   H   I   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   Ø   1   2   3   4   5


A

A: Boligområder
Altaner
Andre fokusområder
Andre myndigheders tilladelser
Andre myndigheders tilladelser
Annoncering af ledige arealer
Annoncering af ledige arealer
Ansøgning om arealtildeling
Ansøgning, lodtrækning og arealreservation
Anvendelse
Anvendelseskategorier
Aqqaluks Park
Arealreservation
Arealreservation
Arealtildeling
Arealtildeling
Arealtildeling
Arkitekturpolitik
Arsuk
Arsuk
Arsuk-Fjorden

Til toppen af siden


B

B: Erhvervs- og havneområder
Bådoplag
Bådoplag
Befolkningsudvikling
Befolkningsudvikling
Bevaringsinteresse
Bevaringsværdige bygninger
Bevaringsværdige områder
Bevaringsværdige områder
Bevaringsværdige områder
Boligområder
Bosteder
Bostedsanalyse
Bosætningsmønster
Bygderne
Bygderne på østkysten
Bymæssige forandringsprocesser

Til toppen af siden


C

C: Områder til fælles formål
Centerstruktur
Centerstruktur
Centerstruktur
Centerstruktur
Containere

Til toppen af siden


D

D: Friholdte områder og fritidsanlæg
Destinationsudvikling af fjorden
Det åbne land
Det åbne land
Det åbne land
Det åbne land
Det åbne land
Det åbne land
Dispensation
Dispensation

Til toppen af siden


E

E: Tekniske anlæg og infrastruktur
En attraktiv midtby
Erhvervsbåndet
Erhvervsstruktur
Erhvervsstruktur
Erhvervsstruktur
Erhvervsstruktur
Erhvervsstruktur og beskæftigelse
Et selvbærende lokalsamfund

Til toppen af siden


F

Fokusområder
Fokusområder
Fokusområder
Fokusområder i midtbyen
Forskønnelse af midtbyen
Fortætning
Fredning og bevaring
Frilandsplan nr. 1 - Qoornoq
Frilandsplan nr. 2 - Hytter i Nuup Kommunea
Frilandsplan nr. 7 - Itinnera
Frilandsplaner

Til toppen af siden


G

Generelle bestemmelser
Generelle bestemmelser for områdetyper A-E
Grøn struktur
Grøn struktur
Grøn Struktur
Gældende planer

Til toppen af siden


H

Hidtidig planlægning
Hovedstadsstrategi
Hovedstruktur
Hovedstruktur
Hovedstruktur
Hovedstruktur
Hundehold
Hundehold
Hundehold
Hvidbog

Til toppen af siden


I

Imaneq
Imaneq designmanual
Indledning
Indsatsområder
Infrastruktur
Isertoq
Isertoq
Ittoqqortoormiit
Ittoqqortoormiit
Ittoqqortoormiit
Ittoqqortoormiit
Ivittuut

Til toppen af siden


K

K1
K10
K11
K12
K13
K15
K16
K17
K18
K19
K2
K20
K21
K22
K23
K24
K25
K26
K27
K28
K29
K3
K30
K32
K33
K34
K35
K36
K37
K38
K39
K4
K40
K41
K42
K43
K44
K45
K46
K47
K48
K49
K5
K50
K51
K52
K53
K54
K55
K56
K57
K58
K59
K6
K60
K61
K62
K63
K64
K65
K66
K67
K68
K69
K7
K70
K71
K72
K8
K9
K: Hytter, fritidshuse, sommerhuse mv.
Kapisillit
Kapisillit
Klageregler
Klageregler
Klausulerede zoner
Kolonihavnen
Kommunens bosætnings- og flyttemønster
Kommunens geografier
Kommuneplaner
Kommuneplantillæg og lokalplaner
Kortsøgning
Kortsøgning
Kulusuk
Kulusuk
Kuummiut
Kuummiut
Kyststien

Til toppen af siden


L

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L: Områder af særlig rekreativ karakter
Landsplanredegørelse 2015
Læsevejledning

Til toppen af siden


M

M2
M3
M: Områder udlagt til fåreholdersteder, landbrug, havbrug, skovbrug, hundeøer m.v.
Meddelte arealtildelinger
Midt i verden // Midt i Nuuk
Midt i verden // midt i Nuuk
Misligholdelse af vilkår

Til toppen af siden


N

N1
N2
N: Områder til teknik og infrastruktur m.v.
Nationale projekter
Nationale vækstcentre
Nuuk
Nuuk
Nuuk - hovedstaden
Nuussuaqs Hjerte

Til toppen af siden


O

O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O: Områder, der friholdes
Områdetyper
Ophævede / bortfaldet planer
Opstilling af containere
Overdragelse af en arealtildeling
Overdragelse af en arealtildeling
Overordnet planlægning
Overskridelse af frist
Overskridelse af frist

Til toppen af siden


P

Paamiut
Paamiut
Paamiut
Paamiut Asasara
Paamiut-området
Parkering
Plan for byens grønne områder
Planredegørelse
Planstrategien
Portnerbolig
Principper for fordeling af byggemodningsudgifter
Principper for fordeling af byggemodningsudgifter

Til toppen af siden


Q

Qeqertarsuatsiaat
Qeqertarsuatsiaat
Qinngorput

Til toppen af siden


R

Råstoffer
Regional udviklingsstrategi
Revitalisering af blokkene

Til toppen af siden


S

Sektorplan arbejdsgruppe
Sektorplan for byggemodning
Sektorplan for ældreområdet
Sektorplaner
Selvstyrets interesser
Sermiligaaq
Sermiligaaq
Siorarsiorfik designmanual
Skolesektorplan 2016
Slædespor og stier
Sneoplag
Sprængninger
Status quo er ikke en mulighed
Stistruktur
Strukturplan for Tuujuk og Blok P

Til toppen af siden


T

Tasiilaq
Tasiilaq
Tasiilaq
Tasiilaq og bygder
Tasiilaq Syd
Teknisk forsyning
Temaplaner
Terrænregulering og sokkelhøjder
Tidsfrister for udnyttelse af en arealtildeling
Tidsfrister for udnyttelse af en arealtildeling
Tiilerilaaq
Tiilerilaaq
Til- og fraflytning
Tilgængelighed
Tilsyn og håndhævelse
Trafik, teknik- og miljøforhold
Trafikstruktur
Trafikstruktur
Trafikstruktur
Tujuuk og Blok P

Til toppen af siden


U

Ubebyggede arealer
Udviklingsmuligheder

Til toppen af siden


V

Vandsøområdet
Vedtaget2
Vejbyggelinjer
Vejudlæg
Vision og Hovedstruktur

Til toppen af siden


Ø

Økonomi

Til toppen af siden


1

18A1
18A1
18A2
18B1
18B2
18C1
18C2
18D1
18D2
18D3
18E1
18E2
18E3
18E4
19A1
19A2
19A3
19B1
19B2
19C1
19D1
19D2
19D3
19D4
19D5
19D6
19E2
19E3
19E4
19E5
1A1
1A11
1A12
1A13
1A15
1A16
1A17
1A18
1A19
1A2
1A20
1A3
1A4
1A5
1A6
1A6_old
1A7
1A8
1B1
1B3
1C1
1C12
1C14
1C15
1C16
1C18
1C2
1C22
1C24
1C24_old
1C26
1C26_gl
1C3
1C30
1C31
1C32
1C33
1C34
1C35
1C36
1C37
1C38
1C39
1C4
1C5
1C6
1C8
1D1
1D10
1D11
1D12
1D13
1D2
1D3
1D4
1D5
1D7
1D9
1E2
1E3

Til toppen af siden


2

20A1
20A10
20A11
20A12
20A13
20A2
20A3
20A5
20A6
20A7
20A9
20B1
20B2
20B3
20B4
20B5
20C1
20C2
20C3
20C4
20C5
20C6
20D1
20D2
20D3
20D4
20D5
20D6
20D8
20E1
20E10
20E2
20E3
20E6
20E7
20E8
20E9
21A1
21A2
21A3
21A4
21A5
21B1
21B2
21B3
21B4
21C1
21D1
21D2
21D3
21D4
21D5
21D6
21E1
21E2
21E3
21E4
21E5
22C1
22E1
22E2
2A1
2A2
2A3
2A4
2A5
2B1
2B2
2B2_old
2B3
2B4
2B5
2C1
2C2
2C3
2C4
2C5
2D1
2D2
2D3
2D4
2E2
2E3

Til toppen af siden


3

30A1
30A10
30A11
30A12
30A13
30A14
30A2
30A3
30A4
30A5
30A6
30A7
30A8
30A9
30B1
30B2
30B3
30B4
30C1
30C10
30C2
30C5
30C6
30C7
30C8
30D1
30D10
30D11
30D12
30D2
30D3
30D4
30D5
30D6
30D7
30D8
30D9
30E1
30E11
30E12
30E13
30E2
30E3
30E5
30E7
30E9
35A1
35B1
35B2
35C1
35D2
35D3
35D4
35E1
35E2
35E3
36A1
36A2
36B1
36B2
36C1
36D1
36D2
36E1
36E2
36E3
37A1
37A2
37A3
37B1
37B2
37C1
37C2
37C3
37C4
37C5
37D4
37D5
37D6
37D7
37E1
37E2
37E4
37E5
37E6
37E7
38A1
38A2
38B1
38B2
38B3
38C1
38C2
38D1
38D2
38E1
38E2
38E3
38E4
39A1
39B1
39B2
39C1
39C2
39C3
39D4
39D5
39E1
39E2
39E3
39E4
39E5
3A1
3A2
3A3
3A4
3A6
3A7
3A8
3B1
3B2
3B3
3B4
3C2
3C3
3C5
3C6
3C7
3C8
3D1
3D10
3D12
3D13
3D2
3D3
3D4
3D5
3D6
3D7
3D8
3D9
3E1
3E2
3E3
3E4
3E5

Til toppen af siden


4

40A1
40A2
40A3
40A4
40A5
40A6
40A7
40A8
40B1
40B2
40C1
40C2
40C3
40C4
40D1
40D10
40D11
40D12
40D2
40D3
40D4
40D5
40D6
40D7
40D8
40D9
40E1
40E2
40E3
40E4
40E5
40E6
40E7
40E8
4A1
4A2
4A4
4A5
4A6
4A7
4A8
4A9
4B1
4B4
4B5
4C1
4C2
4C3
4C3_gl
4C4
4C5
4C6
4D1
4D10
4D11
4D12
4D2
4D4
4D5
4D6
4D7
4D7_gl
4D8
4D9
4E1
4E2
4E3
4E5
4E6

Til toppen af siden


5

5A1
5A1_gl
5A2
5A3
5A4
5A5
5A6
5A7
5A8
5B1
5B2
5B3
5C1
5C2
5C3
5D1
5D2
5D3
5D4

Til toppen af siden

Sidst redigeret 22-1-2016


WEB by COWI