Du er her: Læsevejledning

Læsevejledning

Kommuneplanen er inddelt i 5 afsnit, som menupunkterne øverst på siden viser:

Vision og hovedstruktur omfatter hele kommunen under ét. Her indgår redegørelse og strategier for de fire distrikter: Nuuk, Paamiut, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit, samt tematiserede beskrivelser af indsatsområder og fokuspunkter i kommuneplanen.

Regler for byer og bygder indeholder en beskrivelse af kommunens 12 bosteder i forhold til lokalsamfundsprofil. Der beskrives mål for udviklingen af hvert bosted. Afsnittet indeholder både generelle og detaljerede bestemmelser for bostedernes delområder, dvs. erhvervs- og boligområder, centerområder og områder til offentlige formål mm. Bestemmelserne kan vedrøre anvendelse, bebyggelsesforhold, veje og stier osv. Ligeledes udpeges bevaringsværdige bygninger og bevaringsområder.

Regler for det åbne land omfatter områder uden for byer og bygder. Disse områder er inddelt i 5 forskellige typer og der fastsættes generelle bestemmelser for de enkelte områdetyper: Hytteområder (K), rekreative områder (L), jordbrugsområder, hundeøer m.v. (M), tekniske områder (N) og friholdte områder (O).

Arealtildeling fastsætter regler for tildeling af arealer på baggrund af den overordnede planlægning.

Redegørelse Her kan du i planredegørelsen se baggrundsmateriale for kommuneplanen, bl.a. om befolkningsfordeling og flyttemønstre. Her kan du også finde en redegørelse for forholdet til anden planlægning og en statusbeskrivelse, der beskriver udviklingen de seneste år.

Sidst redigeret 20-6-2016


WEB by COWI