Nyheder

Du er her: Nyheder

Nyheder

Planstrategi 2018

Kommunalbestyrelsen har på mødet 30. april 2019 endelig vedtaget planstrategi P18.

Formål

Planstrategien beskriver hvad kommuneplanen fremadrettet skal fokusere på, hvilket bl.a. indeholder:

  • Implementering af FN’s verdensmål som en del af sektorplanlægningen
  • Udvikling af værktøjer til sektorplanlægning
  • Temaplan for turismeudvikling
  • Sektorplan for fiskeri
  • Sektorplan for boliger
  • Fokus på kulturarv og bevaring

Kommuneplan 2028

På nuværende tidspunkt er kommuneplan 2028 under udarbejdelse. Arbejdet med den nye kommuneplan blev påbegyndt i foråret 2015. 

Der var brug for at revidere hele kommuneplanen. Det betyder, at både generelle og generiske bestemmelser er blevet opdateret og delområdernes afgrænsninger er blevet tilpasset. Bestemmelserne for de forskellige delområder er blevet opdateret, så de er i overensstemmelse med gældende lokalplaner og kommuneplantillæg.

Kommuneplan 2028 er vedtaget som forslag af Kommunalbestyrelsen d. 04.10.2016 i offentlig høring i perioden 12.10.2016-07.12.2016.

Hovedstadsstrategi

Nuuk er en by med store muligheder og store udfordringer. Det er vigtigt, at vi både forstår at gribe mulighederne og at håndtere udfordringerne.

Vi vil søge internationalt samarbejde, internationale investeringer, internationale events. Det skal være attraktivt at placere sig i Nuuk. Udvidelsen af lufthavnen og den nye havn er en god begyndelse. Vi vil fortsætte med at udvikle byen på andre områder, ikke mindst på kvalificeret lokal arbejdskraft.

Hovedstadsstrategien er offentligt bekendtgjort som endeligt gældende den 20.09.2016.

Planstrategi 2014

Kommunalbestyrelsen behandlede planstrategien på sit møde den 29. september 2015 og vedtog planstrategien med få redaktionelle justeringer i forhold til det offentliggjorte forslag.

Planstrategien er kommunalbestyrelsens strategi for udviklingen af Kommuneqarfik Sermersooq.

Planstrategien er offentligt bekendtgjort som endeligt gældende den 02.12.2015.

 


Nyttige links

Den nye planstrategi P18 kan læses her:

- Planstrategi P18

Her kan du læse Hovedstadsstrategien:

Hovedstadsstrategi for Nuuk

Planstrategien kan læses her:

planstrategi2014_dk.pdf

 
Sidst redigeret 16-5-2019


WEB by COWI