Planredegørelse Befolkningsudvikling Bosætningsmønster Sektorplaner Temaplaner Gældende planer Ophævede / bortfaldet planer

Du er her: Redegørelse

Læsevejledning

Her kan du læse redegørelsen til kommuneplanen. De to indledende afsnit er:

  • Planredegørelsen, der redegør for forhold til overordnet og hidtidig planlægning

  • Bosætnings- og flyttemønsteret, der beskriver kommunens overordnede geografiske og befolkningsmæssige struktur i fire geografier, der er indbyrdes forbundne

Som det fremgår af afsnit vedrørende beslutning om delrevision af kommuneplanen har kommunalbestyrelsen besluttet, at kommuneplanens såkaldte ”planretslige forhold” skal gennemgås og forenkles. Det er sket på baggrund af en række erfaringer med administrationen af kommuneplanen. Det betyder, at kommuneplanens bestemmelser for anvendelse og udnyttelse af de enkelte delområder og kommuneplanens bestemmelser for arealtildeling, skal gennemgås nøje med henblik på at opnå et mere enkelt og ensartet administrationsgrundlag på tværs af kommunen.

Sidst redigeret 8-4-2016


WEB by COWI