Planredegørelse Befolkningsudvikling Bosætningsmønster Befolkningsudvikling Til- og fraflytning Tasiilaq og bygder Paamiut-området Ittoqqortoormiit Erhverv og beskæftigelse Bostedsanalyse Bosætning og flytninger Forandringsprocesser Sektorplaner Temaplaner Gældende planer Ophævede / bortfaldet planer

Ittoqqortoormiit

Der er fra 2006 kun beboelse i byen Ittoqqortoormiit, og der er dermed ingen intern flytning af betydning i området. Til og fraflytning sker især til Nuuk-området, og sekundært til Tasiilaq-området og de øvrige kommuner. Netto afgives der flytninger til Nuuk og Tasiilaq med en samlet nettofraflytning på 101 personer i perioden fra 2004-2014.

Nettotilflytning

-101 personer

- til Tasiilaq-området

-41,6 %

- til Paamiut

2,0 %

- til Nuuk

-56,4 %

- til det øvrige Grønland

-4,0 %

Tabel: Fraflytning fra Ittoqqortoormiit 2004-2014, Grønlands Statistik
 

Ittoqqortoormiit er altså især orienteret mod Nuuk.

Sidst redigeret 20-6-2016


WEB by COWI