Planredegørelse Befolkningsudvikling Bosætningsmønster Sektorplaner Sektorplan for byggemodning Skolesektorplan 2016 Sektorplan for ældreområdet Temaplaner Gældende planer Ophævede / bortfaldet planer

Sektorplaner

Kommunale planer

Sektorplaner er en del af kommunens politiske målsætninger inden for et bestemt område. Hvor kommuneplanen sætter de overordnede mål, arbejder sektorplanen mere detaljeret med et bestemt tema. 

Gældende kommunale sektorplaner:

 

Sidst redigeret 25-5-2016


WEB by COWI