Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 19C1

19C1  Centerområdet

Lokation - by/bygd Qeqertarsuatsiaat 
Formål Centerformål 
Anvendelse generelt Områder til fælles formål 
Anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til center- og fælles formål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration, skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende formål. 
Eksisterende forhold Området er et delvist bebygget område til offentlige formål. Området har et areal på cirka 3,8 ha og rummer cirka 20 bygninger. 
Bebyggelse Området indeholder cirka 20 bygninger. Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager. 
Restrummelighed Der kan i begrænset omfang etableres ny bebyggelse, på baggrund af en konkret vurdering. 
Trafik og Teknisk Forsyning Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via eksisterende system af køre- og slædespor samt stier. 
Bevaringshensyn B-1126, B-91, B-154 og B-155 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. 
Klausulerede zoner Ingen særlige bestemmelser 
Særlige bestemmelser B-93 er fredet. 

Sidst redigeret 3-4-2017


WEB by COWI