Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 1A11

1A11  Boligområde ved Quassunnguaq

Lokation - by/bygd Nuuk 
Formål Boligformål 
Anvendelse generelt Boligområder 
Anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse. 
Eksisterende forhold Området er et bebygget boligområde med énfamilieshuse, som rummer bebyggelse af ensartede bebyggelsesstruktur fra begyndelsen af 1950´erne. Området har et areal på cirka 9,5 ha og rummer cirka 70 boliger. 
Bebyggelse Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage. Ny bebyggelse skal i udformning, materialer og farver tilpasses eksisterende bebyggelse. 
Restrummelighed Området har en restrummelighed på 15 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed. 
Trafik og Teknisk Forsyning Området vejbetjenes fra Sipisaq Kangilleq og Kongevej. 
Bevaringshensyn B-88, B-203, B-204, B-205, B-206, B-207, B-208, B-209, B-211, B-213, B-214, B-215, B-216, B-217, B-218, B-219, B-221, B-220 og B-222 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Hvor terræn- eller vegetationsforholdene i området taler derfor, kan arealtildeling til anlæg af parkeringsplads i tilknytning til den enkelte bolig afvises.
B-1329 kan nedrives i forbindelse med forlængelse af C.P. Holbøllsvej. 
Klausulerede zoner Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 127,5 og veje ikke må anlægges over kote 121,5. 
Særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

Sidst redigeret 3-4-2017


WEB by COWI