Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 1A20

1A20  De tre søskende, Nuuk

Vedtagelsesdato 5. juni 2018 
Lokation - by/bygd Nuuk 
Formål Boligformål 
Anvendelse generelt Boligområder 
Anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af etageboligbebyggelse.

 
Bebyggelse

Området er udlagt til boligbebyggelse i form af boligblokke.
Blok A, B og C må opføres i optil 7 etager. Stueetagen er 1. etage.
Der må udføres fuld kælder under alle blokkene.
Bebyggelsen skal udformes under hensyntagen til områdets landskabelige karakter.

 
Restrummelighed

Områdets areal er 0,45 ha (svarende til 4500 m2)
Området bebygges med ca. 5740 m2
Bebyggelsesprocent på ca. 127,5 %
Når området er udbygget iht. nærværende kommuneplantillæg, fremstår det uden restrummelighed

 
Trafik og Teknisk Forsyning

Området vejbetjenes fra Svend Jungep Aqqutaa

 
Klausulerede zoner

Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 127,5 og veje ikke anlægges over kote 121,5.

 

Sidst redigeret 9-9-2018


WEB by COWI