Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 1A3

1A3  Boligområde ved Jens Kreutzmannip Aqqutaa og Saqqarliit

Lokation - by/bygd Nuuk 
Formål Boligformål 
Anvendelse generelt Boligområder 
Anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse eller dobbelthuse samt tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse o.l. 
Eksisterende forhold Området er et fuldt udbygget boligområde. Området har et areal på cirka 11,6 ha og rummer cirka 140 boliger. 
Bebyggelse Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etager. Ny bebyggelse skal med hensyn til placering og udformning afstemmes i forhold til delområdets bevarede struktur og områdets historiske karakter. 
Restrummelighed Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed. 
Trafik og Teknisk Forsyning Området vejbetjenes fra Noorlernut og Jens Kreuzmannip Aqqutaa. 
Bevaringshensyn B-4, B-12, B28, B-145, B-184 og B-248 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Hvor terræn- eller vegetationsforholdene i området taler derfor, kan arealtildeling til anlæg af parkeringsplads i tilknytning til den enkelte bolig afvises. 
Klausulerede zoner Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 127,5 og veje ikke må anlægges over kote 121,5. 
Særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

Sidst redigeret 3-4-2017


WEB by COWI