Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 1A7

1A7  Boligområde ved Inspektørbakken

Lokation - by/bygd Nuuk 
Formål Boligformål 
Anvendelse generelt Boligområder 
Anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse eller dobbelthuse samt tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse o.l. 
Eksisterende forhold Området er et fuldt udbygget boligområde. Området har et areal på cirka 6,4 ha og rummer cirka 70 boliger. 
Bebyggelse Ny åben-lav bebyggelse kan opføres i op til 1 etage og tæt-lav bebyggelse kan opføres i op til 2 etager. Ny bebyggelse skal i udformning, materialer og farver tilpasses eksisterende bebyggelse. 
Restrummelighed Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed. 
Trafik og Teknisk Forsyning Området vejbetjenes fra Gertrud Rasksvej og H.J. Rinksvej. 
Bevaringshensyn

B-141, B-146, B-156, B-804 og B-812 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Den vestlige del af byområdet er udpeget som bevaringsværdigt område (§3-område). Hvor terræn- eller vegetationsforholdene i området taler derfor, kan arealtildeling til anlæg af parkeringsplads i tilknytning til den enkelte bolig afvises.

 
Klausulerede zoner Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 127,5 og veje ikke må anlægges over kote 121,5. 
Særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

Sidst redigeret 20-9-2017


WEB by COWI