Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 1C16

1C16  Centerområde ved Kissarneqqortuunnguaq

Lokation - by/bygd Nuuk 
Formål Centerformål 
Anvendelse generelt Områder til fælles formål 
Anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration og institutioner

 
Eksisterende forhold

Området er et næsten fuldt udbygget centerområde. Området har et areal på cirka 5,2 ha.

 
Bebyggelse

Inden for detailområde A i kommuneplantillægget 1C16-1 må ny bebyggelse opføres i op til 3 etager.
Før anden ny bebyggelse kan opføres i delområdet, skal der udarbejdes en samlet plan for hele området, som fastlægger bebyggelsens art, omfang og placering samt detaljerede bestemmelser for områdets udvikling.

 
Restrummelighed

Der udlægges et nyt byggefelt i området.
Der kan opføres nyt byggeri som erstatning og udvidelse af eksisterende bebyggelse.

 
Trafik og Teknisk Forsyning

Området vejbetjenes fra H.J. Rinksvej.

 
Bevaringshensyn

Ingen særlige bestemmelser

 
Klausulerede zoner

Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 127,5 og veje ikke må anlægges over kote 121,5.

 
Særlige bestemmelser

Ingen særlige bestemmelser

 

Sidst redigeret 28-6-2017


WEB by COWI