Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 1C24

1C24  Nuukullak Manngua

Lokation - by/bygd Nuuk 
Formål Centerformål 
Anvendelse generelt Områder til fælles formål 
Anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål, centerformål, herunder hotelvirksomhed, kollegier, indkvartering og boliger.

Der kan ikke etableres særligt forurenende virksomheder i området.

Arealer, der ikke anvendes til bebyggelse og anlæg, skal indrettes til fælles fri- og opholdsarealer.

 
Eksisterende forhold

Delområdet udgør ca. 1.1 ha.

 
Bebyggelse

Ny bebyggelse må kun opføres indenfor de udlagte byggefelter i op til maksimalt 3(Byggefelt 3.2) – 6 etager.

Ny bebyggelse i området må opføres i maksimalt 6 etager (hvor stue er 1 etage).

Ny bebyggelse på de enkelte byggefelter må ikke overstige følgende kip koter:

Byggefelt 1: Kip kote 46,5.

Byggefelt 2: Kip kote 44,5.

Bygefelt 3.1: Kip kote 44,5.

Byggefelt 3.2: Kip kote 28,0.

Byggefelt 4: Kip kote 44,5.

 
Restrummelighed

Når byggefelterne i delområdet er udnyttet, regnes området som fuldt udbygget, uden restrummelighed.

 
Trafik og Teknisk Forsyning

Delområdet trafikbetjenes fra Svend Jungep Aqqutaa og Nuukullak.
Der kan ske en omlægning af del af Svend Jungep Aqqutaa.

 
Byfornyelse

Der kan ske en byfornyelse af delområdet. Følgende bygninger kan derfor nedrives:

  • B-876
  • B-1168
  • B-3057
 
Detaljerede bestemmelser

Her gælder de detaljerede bestemmelser jf. Kommuneplantillæg 1C24-2, måned 2016.

 

Sidst redigeret 9-9-2018


WEB by COWI