Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 1C24

1C24  Nuukullak Manngua

Lokation - by/bygd Nuuk 
Formål Centerformål 
Anvendelse generelt Områder til fælles formål 
Anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål, centerformål, herunder hotelvirksomhed, kollegier,
indkvartering og boliger.

Der kan ikke etableres særligt forurenende virksomheder i området.

Arealer, der ikke anvendes til bebyggelse og anlæg, skal indrettes til fælles fri- og opholdsarealer.

 
Eksisterende forhold

Delområdet udgør ca. 1.1 ha.

 
Bebyggelse

Ny bebyggelse må kun opføres indenfor de udlagte byggefelter i op til maksimalt 4 (Byggefelt 3.2) –
7 etager.

Ny bebyggelse i området må opføres i maksimalt 7 etager (hvor stuen er 1 etage).

 
Restrummelighed

Når byggefelterne i delområdet er udnyttet, regnes området som fuldt udbygget, uden
restrummelighed.

 
Trafik og Teknisk Forsyning

Delområdet trafikbetjenes fra Svend Jungep Aqqutaa og Nuukullak.

 
Bevaringshensyn

Ingen bestemmelser.

 
Klausulerede zoner

Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels
et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse.
Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale
flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 127,5 og veje ikke må anlægges
over kote 121,5.

 
Byfornyelse

Der kan ske en byfornyelse af delområdet.

 
Detaljerede bestemmelser

Her gælder de detaljerede bestemmelser jf. Kommuneplantillæg 1C24-2, måned 2016.

 

Sidst redigeret 4-12-2019


WEB by COWI