Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 1C32

1C32  Arsiffik - Ukaliusaq (USK)

Lokation - by/bygd Nuuk 
Formål Centerformål 
Anvendelse generelt Områder til fælles formål 
Anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål, samt butikker, liberale erhverv, servicevirksomhed og boliger.

Området inddeles i to detailområder:

Detailområde 1: Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, integrerede institutioner med vuggestue og børnehave, AKO (Atuareernerup Kingornga Ornittakkat), kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål.

Detailområde 2: Områdets anvendelse fastlægges til centerformål med bymæssige funktioner såsom: Butikker, liberale erhverv, (reklamebureauer, IT-virksomheder, advokater, arkitekter, ingeniører, ejendomsmæglere, revisorer og lignende), klinikker (tandlæge, fodterapeut, psykolog og lignende), service, offentlig administration, boliger, hotel, restaurant, parkering og nødvendige tekniske anlæg o.l.

 
Bebyggelse

Bebyggelse kan opføres i 1-4 etager.

I detailområde 2, byggeområde D, kan dog opføres bebyggelse i op til 6 etager på hjørnegrunden mod Aqqusinersuaq og Kongevej.

 
Restrummelighed

Området er på ca. 4,3 ha.

Området har en restrummelighed på 20.000 m² til centerformål og 200 boliger, afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Der kan endvidere etableres nybyggeri i forbindelse med nedrivning af eksisterende bebyggelse.

Efter sanering af eksisterende bebyggelse har området en samlet restrummelighed på 40.000 m² og 200 boliger, afhængigt af bebyggelsens endelige udformning.

Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.

 
Trafik og Teknisk Forsyning

Området vejbetjenes fra Aqqusinersuaq og Kongevej og Prinsessevej.

 
Bevaringshensyn

Ingen særlige bestemmelser

 
Klausulerede zoner

Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 127,5 og veje ikke må anlægges over kote 121,5.

 
Byfornyelse

Der kan ske byfornyelse af området, herunder nedrivning af eksisterende bebyggelse

 
Etaper

Ingen særlige bestemmelser

 

Sidst redigeret 15-3-2018


WEB by COWI