Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 1C33

1C33  Atuarfik Samuel Kleinschmidt (ASK)

Lokation - by/bygd Nuuk 
Formål Centerformål 
Anvendelse generelt Områder til fælles formål 
Anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål, samt butikker, liberale erhverv, servicevirksomhed og boliger.

Området inddeles i to detailområder:

Detailområde 1: Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form institutioner som vuggestue og børnehave med tilknyttede funktioner og lignende offentlige formål, samt fritidsformål i form af boldbane.

Detailområde 2: Områdets anvendelse fastlægges til centerformål med bymæssige funktioner såsom: Butikker, liberale erhverv, (reklamebureauer, IT-virksomheder, advokater, arkitekter, ingeniører, ejendomsmæglere, revisorer og lignende), klinikker (tandlæge, fodterapeut, psykolog og lignende), service, offentlig administration, boliger, hotel, restaurant, parkering og nødvendige tekniske anlæg o.l.

 
Bebyggelse

Bebyggelse kan opføres i op til 5 etager.

I detailområde 1 kan ny bebyggelse dog kun opføres i op til 3 etager.

 
Restrummelighed

Området er på ca. 2,3 ha.

Området har en restrummelighed på 2.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Der kan endvidere etableres nybyggeri i forbindelse med nedrivning af eksisterende bebyggelse. Efter sanering af eksisterende bebyggelse har området en samlet restrummelighed på 3.500 m² og 120 boliger, afhængigt af bebyggelsens endelige udformning.

Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.

 
Trafik og Teknisk Forsyning

Området vejbetjenes fra og Samuel Kleinschmidtip Aqqutaa.

 
Bevaringshensyn

Ingen særlige bestemmelser

 
Klausulerede zoner

Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 127,5 og veje ikke må anlægges over kote 121,5.

 
Byfornyelse

Der kan ske byfornyelse af området, herunder nedrivning af eksisterende bebyggelse

 
Etaper

Ingen særlige bestemmelser

 

Sidst redigeret 13-3-2018


WEB by COWI