Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 1C35

1C35  Brandstationen

Lokation - by/bygd Nuuk 
Formål Centerformål 
Anvendelse generelt Områder til fælles formål 
Anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til centerformål i form af en integreret institution med vuggestue og børnehave med tilknyttede funktioner og lignende offentlige formål, samt boligformål i form af etageboliger.

 
Bebyggelse

Bebyggelse kan opføres i op til 5 etager.

 
Restrummelighed

Området er på ca. 0,6 ha.

Området har en restrummelighed på 2.000 m² og 20 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning.

Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.

 
Trafik og Teknisk Forsyning

Området vejbetjenes fra Svend Jungep Aqqutaa og Qatserisut.

 
Bevaringshensyn

Ingen særlige bestemmelser.

 
Klausulerede zoner

Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 127,5 og veje ikke må anlægges over kote 121,5.

 
Byfornyelse

Der kan ske byfornyelse af området, hvilket medfører at de eksisterende funktioner - herunder brandstationen (B-1402) – skal flyttes og nedrives inden planen kan realiseres.

 
Etaper

Ingen særlige bestemmelser

 

Sidst redigeret 10-9-2018


WEB by COWI