Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 1C37

1C37  Grøndlands Nationalgalleri

Lokation - by/bygd Nuuk 
Formål Centerformål 
Anvendelse generelt Områder til fælles formål 
Anvendelse

Offentlige fælles formål omfatter skole/undervisning, institutioner for børn unge og ældre, kirke, offentlig administration, boliger, kulturelle formål, fritids- og rekreative formål, parkering og nødvendige tekniske anlæg o.l.

Ubebyggede arealer, der ikke er udlagt til andet formål, må kun indrettes og benyttes som fælles offentlige friarealer, og skal gives en udformning, der harmonerer med områdets beliggenhed og anvendelse.

 
Bebyggelse

Bebyggelse skal opføres indenfor det udlagte byggeområde jf. bilag 2. Byggeområdet må kun anvendes til bebyggelse af Grønlands Nationalgalleri.

 
Restrummelighed

Når området bebygges jf. de detaljerede bestemmelser § 1 stk. 2, til kulturelt formål i form af Grønlands Nationalgalleri, fremstår området uden restrummelighed.

 
Trafik og Teknisk Forsyning

Ny adgangsvej til planområdet skal tilsluttes C.E. Jansensvej.

Der skal ved etablering af ankomstvej til området tages højde for ankomstvej til delområde 1A16 se bilag 3.

 
Bevaringshensyn

Der er ingen bevaringshensyn.

 
Klausulerede zoner

Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 127,5 og veje ikke må anlægges over kote 121,5.

 

Sidst redigeret 23-10-2019


WEB by COWI