Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 1C38

1C38  Qullilerfik

Lokation - by/bygd Nuuk 
Formål Centerformål 
Anvendelse generelt Områder til fælles formål 
Anvendelse

Centerområder (C1)
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål med bymæssige funktioner såsom: Butikker, liberale
erhverv, (reklamebureauer, IT-virksomheder, advokater, arkitekter, ingeniører, ejendomsmæglere, revisorer og lignende), klinikker (tandlæge, fodterapeut, psykolog og lignende), service, offentlig administration, boliger, hotel, restaurant, parkering og nødvendige tekniske anlæg o.l.

og

Offentlige formål (C2)
Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form institutioner som vuggestue og børnehave
med tilknyttede funktioner og lignende offentlige formål. 

 
Bebyggelse

Området inddeles i 4 detailområder:
l, ll, lll og lV

Detailområde l: Før ny bebyggelse kan opføres, skal der udarbejdes en samlet plan for hele området,
som fastlægger bebyggelsens art, omfang og placering samt detaljerede bestemmelser for områdets
udvikling.


Detailområde ll: Bebyggelse kan opføres i op til 5 etager (Stuen er 1. etage)
Detailområde lll: Bebyggelse kan opføres i op til 1½ etager (Stuen er 1. etage)
Detailområde lV: Ny bebyggelse kan opføres i følgende etager:

Byggefelt 1: 4 etager
Byggefelt 2+3: 3 etager
Byggefelt 4: 5 etager
Byggefelt 5: 7 etager
(Stuen er 1. etage)

 
Restrummelighed

Områdets areal er ca. 4,5 hektar og fremstår fuldt udbygget uden restrummelighed, når de nye byggefelter er bebygget jf. bestemmelserne.

 
Trafik og Teknisk Forsyning

Området vejbetjenes fra Samuel Kleinschmidtip Aqqutaa, Lyngby-Tårbæksvej, Aqqusinersuaq, Noorlernut og Qullilerfik. 

 
Bevaringshensyn

Samuel Kleinschmidts lygtepæl og arealet omkring betragtes som bevaringsværdigt. Det historiske diagonale forløb mellem Imaneq og Qullilerfik skal bevares.

 
Klausulerede zoner

Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et
horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området
er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor
bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 127,5 og veje ikke må anlægges over kote
121,5.

 
Byfornyelse

Kommuneplantillægget giver mulighed for en gradvis byfornyelse af hele området.

 
Etaper

Ingen særlige bestemmelser

 

Sidst redigeret 14-10-2020


WEB by COWI