Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 1C39

1C39  Sømandshjemmet

Lokation - by/bygd Nuuk 
Formål Centerformål 
Anvendelse generelt Områder til fælles formål 
Anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til centerformål med bymæssige funktioner så som: Butikker,
liberale erhverv, (reklamebureauer, IT-virksomheder, advokater, arkitekter, ingeniører, ejendomsmæglere, revisorer og lignende), klinikker (tandlæge, fodterapeut, psykolog og lignende), service, offentlig administration, hotel, restaurant, enkelte boliger, parkering og nødvendige tekniske anlæg o.l.

 
Bebyggelse

Ny bebyggelse må kun opføres indenfor de udlagte byggeområder, og er forbeholdt arealrettighedshaver af eksisterende bygninger. Bebyggelsen må være op til 4 etager hvor stuen er 1. etage.

 
Restrummelighed

Området har et areal på ca. 0,7 ha. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet, regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.

 
Trafik og Teknisk Forsyning

Området vejbetjenes fra Aqqusinersuaq.

 
Bevaringshensyn

Ingen særlige bestemmelser

 
Klausulerede zoner

Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 127,5 og veje ikke må anlægges over kote 121,5.

 
Byfornyelse

Der kan ske byfornyelse af området, herunder nedrivning af eksisterende bebyggelse.

 
Etaper

Ingen særlige bestemmelser

 
Særlige bestemmelser

Ingen særlige bestemmelser

 

Sidst redigeret 29-7-2020


WEB by COWI