Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 1C6

1C6  Entreprenørdalen

Lokation - by/bygd Nuuk 
Formål Centerformål 
Anvendelse generelt Områder til fælles formål 
Anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af erhverv, kontor, detailhandel, offentlige
service og boliger i detailområderne A, B og C.

Detailområde D udlægges/disponeres til fælles offentligt friareal med mulighed for mindre
bebyggelse i form a cafe/ pavillon og lignende.

 
Eksisterende forhold

Områdets areal er ca. 8.4 hektar og fremstår fuldt udbygget uden restrummelighed, når
byggefelterne er bebygget jf. bestemmelserne.

 
Bebyggelse

Ny bebyggelse kan i detailområderne A-D opføres i følgende etager: (Stuen er 1.etage)
Detailområde A: op til 5 etager
Detailområde B: op til 4 etager
Detailområde C: op til 3 etager
Detailområde D: Her kan opføres mindre pavillon og cafébebyggelse i forbindelse med udvikling af
området til rekreativt areal.

 
Trafik og Teknisk Forsyning

Området vejbetjenes fra Svend Jungip Aqqutaa og Sipisaq Kujalleq.

 
Klausulerede zoner

Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af,
dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens
forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af
den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 127,5 og veje
ikke må anlægges over kote 121,5.

 
Byfornyelse

Kommuneplantillægget giver mulighed for en gradvis byfornyelse af hele området.

 

Sidst redigeret 15-12-2017


WEB by COWI