Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 1C6

1C6  Entreprenørdalen

Lokation - by/bygd Nuuk 
Formål Centerformål 
Anvendelse generelt Områder til fælles formål 
Anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af erhverv, kontor, detailhandel, offentlige
service og boliger i detailområderne A, B, C og E.

Detailområde D udlægges/disponeres til fælles offentligt friareal med mulighed for mindre
bebyggelse i form a cafe/ pavillon og lignende.

 

 
Eksisterende forhold

Områdets areal er ca. 8.4 hektar og fremstår fuldt udbygget uden restrummelighed, når byggefelterne er bebygget jf. bestemmelserne.

 
Bebyggelse

Ny bebyggelse kan i detailområderne A-D opføres i følgende etager: (Stuen er 1.etage)
Detailområde A: op til 5 etager
Detailområde B: op til 4 etager
Detailområde C: op til 3 etager
Detailområde D: Her kan opføres mindre pavillon og cafébebyggelse i forbindelse med udvikling af
området til rekreativt areal.
Detailområde E: Ny bebyggelse kan opføres op til kote 38. Byggefeltet er udlagt til fællesformål herunder butikker, familie-, personale- og/eller ungdomsboliger med fællesfaciliteter, depot til beboere og parkering. 

 

 
Restrummelighed

Detailområde E: Bebyggelsens omfang fastsættes til 5500 etagekvadratmeter med et maksimalt bebygget
areal på 1500 kvadratmeter.

 
Trafik og Teknisk Forsyning

Området vejbetjenes fra Svend Jungip Aqqutaa og Sipisaq Kujalleq.

 
Bevaringshensyn

Ingen bestemmelser

 
Klausulerede zoner

Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som
består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i
banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og
er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over
kote 127,5 og veje ikke må anlægges over kote 121,5.

 
Byfornyelse

Kommuneplantillægget giver mulighed for byfornyelse i området.

 

Sidst redigeret 6-12-2019


WEB by COWI