Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 1D2

1D2  Aqqaluks Plads

Lokation - by/bygd Nuuk 
Formål Friholdte områder og fritidsanlæg 
Anvendelse generelt Friholdte områder og fritidsanlæg 
Anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af forskellige rekreative anlæg. 
Eksisterende forhold Området er et devist bebygget område til fritidsformål. Området har et areal på cirka 6,8 ha. 
Bebyggelse Før ny bebyggelse kan opføres, skal der udarbejdes en samlet plan for hele området, som fastlægger bebyggelsens art, omfang og placering samt detaljerede bestemmelser for områdets udvikling. Ny bebyggelse skal i udformning, materialer og farver tilpasses eksisterende bebyggelse. 
Restrummelighed Ingen særlige bestemmelser 
Trafik og Teknisk Forsyning Området vejbetjenes fra Gertrud Rasksvej. 
Bevaringshensyn B-10, B-136, B-140 og B-245 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Området er udpeget som særligt bevaringsværdigt område (§2-område). Der skal sikres stiforløb gennem området. 
Klausulerede zoner Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 127,5 og veje ikke må anlægges over kote 121,5. 
Særlige bestemmelser B-30, B-137 og B-138 er fredede. 

Sidst redigeret 3-4-2017


WEB by COWI