Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 1D3

1D3  Nuuk Sydkyst og Ny Herrnhut

Lokation - by/bygd Nuuk 
Formål Friholdte områder og fritidsanlæg 
Anvendelse generelt Friholdte områder og fritidsanlæg 
Anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af naturområde. 
Eksisterende forhold Området er et friholdt naturområde langs Nuuks sydkyst. Området har et areal på cirka 18,5 ha. 
Bebyggelse Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse. 
Restrummelighed Ingen særlige bestemmelser 
Trafik og Teknisk Forsyning Området vejbetjenes fra Jens Kreutzmannip Aqquitaa, Niels Hammekenip Aqqutaa og Noorlernut. 
Bevaringshensyn Området er udpeget som særligt bevaringsværdigt område (§2-område) 
Klausulerede zoner Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 127,5 og veje ikke må anlægges over kote 121,5. 
Særlige bestemmelser B-7 (Missionstationen) er fredet og arealet omkring Missionstationen er fredet. 

Sidst redigeret 3-4-2017


WEB by COWI