Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 1E3

1E3  Natrenovationsanlæg ved Saqqarliit

Lokation - by/bygd Nuuk 
Formål Tekniske anlæg og infrastruktur 
Anvendelse generelt Tekniske anlæg og infrastrukturanlæg 
Anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af natrenovationsplads. 
Eksisterende forhold Området er fuldt udbygget og har et areal på cirka 0,3 ha. 
Bebyggelse Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager. Ny bebyggelse skal med hensyn til placering og udformning afstemmes i forhold til delområdets bevarede struktur og områdets historiske karakter. Før ny bebyggelse kan opføres, skal der udarbejdes en samlet plan for hele området, som fastlægger bebyggelsens art, omfang og placering samt detaljerede bestemmelser for områdets udvikling. 
Restrummelighed Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed. 
Trafik og Teknisk Forsyning Området vejbetjenes fra Saqqarliit. 
Bevaringshensyn Området er udpeget som bevaringsværdigt område (§3-område).
Ubenyttede boliger og anden bebyggelse kan nedrives. 
Klausulerede zoner Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 127,5 og veje ikke må anlægges over kote 121,5. 
Særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

Sidst redigeret 3-4-2017


WEB by COWI