Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 20A13

20A13  Boligområde ved Qunnernut

Lokation - by/bygd Paamiut 
Formål Boligformål 
Anvendelse generelt Boligområder 
Anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse eller dobbelthuse samt tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse o.l. 
I området kan der etableres brandstation, samt liberale erhverv, der ikke er til gene for områdets anvendelse til boligformål.

 
Eksisterende forhold

Området er et udbygget boligområde. Området har et areal på cirka 1.5 ha og rummer cirka 9 boliger.

 
Bebyggelse

Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etager. Ny bebyggelse skal udformes under hensyntagen til områdets landskabelige beliggenhed.

 
Restrummelighed

Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed.

 
Trafik og Teknisk Forsyning

Området vejbetjenes fra Qunnernut.

 
Bevaringshensyn

Ingen særlige bestemmelser.

 
Klausulerede zoner

Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 75,5 og veje ikke må anlægges over kote 69,5.

 
Særlige bestemmelser

Ingen særlige bestemmelser.

 

Sidst redigeret 3-4-2017


WEB by COWI