Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 20B1

20B1  Havneområde ved Anton Petersenip Aqqutaa og Aalisakkerivik

Lokation - by/bygd Paamiut 
Formål Erhvervs- og havneformål 
Anvendelse generelt Erhvervs- og havneområder 
Anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til havneformål med kaj- og moleanlæg, samt terminalfunktioner, oplag og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning. 
Eksisterende forhold Området er et bebygget havneområde. Området har et areal på cirka 7,4 ha og rummer cirka 50 bygninger. 
Bebyggelse Ny bebyggelse skal i udformning, materialer og farver tilpasses eksisterende bebyggelse. 
Restrummelighed Området har en restrummelighed på 15000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed. 
Trafik og Teknisk Forsyning Området vejbetjenes fra Angaartaap Aqqutaa, Kangerlussussuk og Aalisakkerivik. 
Bevaringshensyn Ingen særlige bestemmelser 
Klausulerede zoner Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 75,5 og veje ikke må anlægges over kote 69,5. Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 50 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. 
Særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

Sidst redigeret 3-4-2017


WEB by COWI