Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 20C2

20C2  Paamiut Bymidte

Lokation - by/bygd Paamiut 
Formål Centerformål 
Anvendelse generelt Områder til fælles formål 
Anvendelse

Området er udlagt til fælles formål (detailhandel, institutioner og administration) og skal fungere som overordnet center.

 
Eksisterende forhold

Områdets areal er ca. 3,5 ha.

 
Bebyggelse

Der må bygges i op til 3 etager, med udnyttet tagetage.

 
Restrummelighed

En restrummelighed på ca. 1,2 ha.

 
Trafik og Teknisk Forsyning Området vejbetjenes fra Aqqusinertaaq og Augo Lyngip Aqqutaa. 
Bevaringshensyn B-93 er bevaringsværdig. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. 
Klausulerede zoner Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 75,5 og veje ikke må anlægges over kote 69,5. 
Særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

Sidst redigeret 15-12-2017


WEB by COWI