Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 20C6

20C6  Ældreboliger ved Prinsesse Benediktep Aqquserna

Lokation - by/bygd Paamiut 
Formål Centerformål 
Anvendelse generelt Områder til fælles formål 
Anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service,
boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration og institutioner.

 
Eksisterende forhold Området er et bebygget område til institutioner og beskyttede boliger. Området har et areal på cirka 1,6 ha og rummer cirka 6 bygninger. 
Bebyggelse

Delområdet opdeles i detailområderne A og B som vist på bilag 1

Detailområde A
Ny bebyggelse i detailområde A skal placeres inden for det på bilag 2 viste byggefelt.

Detailområde B
Fremtidig bebyggelse skal i udformning og materialer tilpasses eksisterende bygningers placering og
udformning.

 
Restrummelighed

Detailområde A
Ny bebyggelse i delområdet kan opføres i maks. 2 etager og med en maks. kipkote på 22,5m.
Byggefeltet er ca. 0.3 ha.
Tekniske installationer som ventilation er omfattet af højdebegrænsningen.

Detailområde B
Området har en restrummelighed på 5000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når
ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden
restrummelighed.

 
Trafik og Teknisk Forsyning

Området vejbetjenes af Aqqusinertaaq

 
Bevaringshensyn

Der er ingen særlige bevaringshensyn i området.

 
Klausulerede zoner

Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels
et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse.
Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale
flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 127,5 og veje ikke må anlægges
over kote 121,5.
Mod nord grænser området op til spærrezonen for vandindvindingsområdet.

 
Byfornyelse

B- 129 (Tidligere alderdomshjem) kan saneres

 
Særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

Sidst redigeret 21-12-2019


WEB by COWI