Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 20D5

20D5  Grønt område ved Augo Lyngip Aqqutaa

Lokation - by/bygd Paamiut 
Formål Friholdte områder og fritidsanlæg 
Anvendelse generelt Friholdte områder og fritidsanlæg 
Anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt område i form af et grønt bælte igennem byen omkring Radioelven. Etablering af fælles fritidsanlæg og rekreative tiltag skal ske på baggrund af en helhedsplan. 
Eksisterende forhold Området er et delvist bebygget grønt område. Området har et areal på cirka 3,8 ha og rummer cirka 2 bygninger. 
Bebyggelse Området kan ikke bebygges. 
Restrummelighed Ingen særlige bestemmelser 
Trafik og Teknisk Forsyning Området vejbetjenes fra Augo Lyngip Aqqutaa og Poul Ibsenip Aqqutaa. 
Bevaringshensyn B-95 og B-96 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. 
Klausulerede zoner Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 75,5 og veje ikke må anlægges over kote 69,5. Området er omfattet af indsigtszone for teleanlægget. Indsigtszonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtszonen. 
Særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

Sidst redigeret 3-4-2017


WEB by COWI