Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 20D7

20D7  Fritidsanlæg ved Aqqusinertaaq

Lokation - by/bygd Paamiut 
Formål Friholdte områder og fritidsanlæg 
Anvendelse generelt Friholdte områder og fritidsanlæg 
Anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af friholdt område og større fritidsanlæg. 
Eksisterende forhold Området er et bebygget område til rekreative aktiviteter. Området har et areal på cirka 0,8 ha og rummer cirka 3 bygninger. 
Bebyggelse Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse. 
Restrummelighed Ingen særlige bestemmelser 
Trafik og Teknisk Forsyning Området vejbetjenes fra Aqqusinertaaq. 
Bevaringshensyn Blok X (B704) Blok Z (B707) og Blok Æ (B-705) skal nedrives. Bygningsejer/Arealrettighedshaver skal stå for oprydning og reetablering af et rekreativt areal på de berørte arealer. 
Klausulerede zoner Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 75,5 og veje ikke må anlægges over kote 69,5. 
Særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

Sidst redigeret 3-4-2017


WEB by COWI