Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 21A1

21A1  Boligområde vest for fodboldbanen

Lokation - by/bygd Arsuk 
Formål Boligformål 
Anvendelse generelt Boligområder 
Anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse med mulighed for indpasning af centerformål (detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration og institutioner), fælles formål (skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål) samt lette former for erhverv/håndværk, som kan drives uden gene for omgivelserne. 
Eksisterende forhold Området er et delvist bebygget boligområde. Området har et areal på cirka 2,7 ha og rummer cirka 15 boliger. 
Bebyggelse Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etager. Ny bebyggelse skal i udformning, materialer og farver tilpasses eksisterende bebyggelse. 
Restrummelighed Der kan etableres enkelte nye boliger i området, på baggrund af en konkret vurdering. 
Trafik og Teknisk Forsyning Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via eksisterende system af køre- og slædespor samt stier. 
Bevaringshensyn Ingen særlige bestemmelser 
Klausulerede zoner Ingen særlige bestemmelser 
Særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

Sidst redigeret 3-4-2017


WEB by COWI