Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 21A3

21A3  Boligområde syd for fodboldbanen

Lokation - by/bygd Arsuk 
Formål Boligformål 
Anvendelse generelt Boligområder 
Anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse med mulighed for indpasning af centerformål (detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration og institutioner), fælles formål (skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål) samt lette former for erhverv/håndværk, som kan drives uden gene for omgivelserne. 
Eksisterende forhold Området er et delvist bebygget boligområde. Området har et areal på cirka 1,0 ha og rummer cirka 7 boliger. 
Bebyggelse Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etager. Ny bebyggelse skal i udformning, materialer og farver tilpasses eksisterende bebyggelse. 
Restrummelighed Der kan etableres enkelte nye boliger i området, på baggrund af en konkret vurdering. 
Trafik og Teknisk Forsyning Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via eksisterende system af køre- og slædespor samt stier. 
Bevaringshensyn Ingen særlige bestemmelser 
Klausulerede zoner Ingen særlige bestemmelser 
Særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

Sidst redigeret 3-4-2017


WEB by COWI