Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 21C1

21C1  Centerområdet

Lokation - by/bygd Arsuk 
Formål Centerformål 
Anvendelse generelt Områder til fælles formål 
Anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til center- og fælles formål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration, skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter, kirke og lignende formål. 
Eksisterende forhold Området er et bebygget centerområde. Området har et areal på cirka 3,5 ha og rummer cirka 25 bygninger. 
Bebyggelse Området indeholder cirka 30 bygninger. Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etager. Ny bebyggelse skal i udformning, materialer og farver tilpasses eksisterende bebyggelse. 
Restrummelighed Der kan i begrænset omfang etableres ny bebyggelse, på baggrund af en konkret vurdering. 
Trafik og Teknisk Forsyning Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via eksisterende system af køre- og slædespor samt stier. 
Bevaringshensyn Ingen særlige bestemmelser 
Klausulerede zoner Ingen særlige bestemmelser 
Særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

Sidst redigeret 3-4-2017


WEB by COWI