Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 22C1

22C1  Centerområde i Iviituut

Lokation - by/bygd Iviituut 
Formål Centerformål 
Anvendelse generelt Områder til fælles formål 
Anvendelse

Forsvarsforligskredsen har den 8. december 2016 indgået aftale om at genetablere Forsvarets tilstedeværelse i Grønnedal i form af et strategisk, logisk støttepunkt.
Områdets anvendelse fastlægges til center- og fælles formål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration, skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende formål.

 
Eksisterende forhold

Området omfatter al bebyggelse både i den nu nedlagte bygd og i Forsvarets station, Grønnedal nordøst for bygden. Området har et areal på cirka 1058,8 ha.

 
Bebyggelse

Før ny bebyggelse kan opføres, skal der udarbejdes en samlet plan for hele området, som fastlægger bebyggelsens art, omfang og placering samt detaljerede bestemmelser for områdets udvikling.

 
Restrummelighed Ingen særlige bestemmelser 
Trafik og Teknisk Forsyning Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via eksisterende system af køre- og slædespor samt stier. 
Bevaringshensyn Ingen særlige bestemmelser 
Klausulerede zoner

Området er berørt af sikkerhedszonerne S2, S3 og S4, spærrezone S2 og det militære indsigtsområde I10. Kommunens arealanvendelse inden for indsigtsområdet skal godkendes af Forsvaret. Bebyggelse og anlæg skal respektere Statens Lufthavnsvæsens Bestemmelser om luftfartshindringer.
Sikkerheds- og spærrezonerne samt det militære indsigtsområde skal respekteres indtil områdernes fremtidige status er endeligt fastlagt. 

 
Særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

Sidst redigeret 3-4-2017


WEB by COWI