Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 2B1

2B1  Erhvervsområde ved Industrivej

Lokation - by/bygd Nuuk 
Formål Erhvervs- og havneformål 
Anvendelse generelt Erhvervs- og havneområder 
Anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål som forurenende virksomheder (kapitel 5 virksomheder), erhverv, lager, kontor, detailhandel og offentlige service.

 
Eksisterende forhold

Området er et fuldt udbygget erhvervsområde. Området har et areal på cirka 7,56 ha.

 
Bebyggelse

Ny bebyggelse kan opføres i op til 4 etager. Ved ny bebyggelse skal der sikres en afstand på 5 m fra naboskæl og 2 m fra veje tilstødende industrivej.

 
Restrummelighed

Områdets areal er ca. 7,56 hektar og fremstår fuldt bebygget uden restrummelighed når byggefelterne er bebygget jf. bestemmelserne.

 
Trafik og Teknisk Forsyning

Området vejbetjenes af Sarfaannguit & Industrivej.

 
Bevaringshensyn Ingen særlige bestemmelser 
Klausulerede zoner Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 127,5 og veje ikke må anlægges over kote 121,5. 
Byfornyelse

Kommuneplantillægget giver mulighed for en gradvis fornyelse / fortætning af industriområdet.

 
Særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

Sidst redigeret 22-5-2019


WEB by COWI