Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 2B2

2B2  Nuuk Containerhavn

Lokation - by/bygd Nuuk 
Formål Erhvervs- og havneformål 
Anvendelse generelt Erhvervs- og havneområder 
Anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion, oplag og transport samt havneformål med kaj- og moleanlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning.

 
Bebyggelse

Bebyggelse og anlæg skal udformes med hensyntagen til, at området er visuelt eksponeret fra alle sider.
Ny bebyggelse kan i detailområderne A-D opføres i følgende højder:
Detailområde A: Maks. 32,5m
Detailområde B: Maks. 18 m, 30% af byggefeltet kan dog opføres i op til 26 m.
Detailområde C: Maks. 15 meter
Detailområde D: Bebyggelse i 1 etage i relation til infrastruktur- eller teknikanlæg.

 
Restrummelighed

Området fremstår med restrummelighed.

  • Når detailområde A og B er udbygget efter de detaljerede bestemmelser fremstår disse områder uden restrummelighed.
 
Trafik og Teknisk Forsyning Området vejbetjenes fra Qeqertanut og Borgmester Aniitap Aqquserna. 
Bevaringshensyn Ingen særlige bestemmelser 
Klausulerede zoner

Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen.

Området er omfattet af sikkerhedszone omkring højspændingsledningen. Inden for et område af 15 meter fra hvert masteben må der ikke opstilles nye elektriske hegn, autoværn af metal eller andre elektrisk ledende systemer.

 
Særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

Sidst redigeret 16-7-2018


WEB by COWI