Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 2B5

2B5  Erhvervsområde Qeqertat Nord

Lokation - by/bygd Nuuk 
Formål Erhvervs- og havneformål 
Anvendelse generelt Erhvervs- og havneområder 
Anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion, oplag og transport samt havneformål med kaj- og moleanlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Der kan endvidere etableres udendørs oplag og bådoplag. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning.

 
Bebyggelse

Bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 10 m.

 
Restrummelighed

Området er på ca. 8,0 ha.

Området har en restrummelighed på 20.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning.

Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.

 
Trafik og Teknisk Forsyning

Området vejbetjenes fra Qeqertanut.

 
Bevaringshensyn

Ingen særlige bestemmelser

 
Klausulerede zoner

Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er delvist omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 127,5 og veje ikke må anlægges over kote 121,5, og delvist af omfattet af ind- og udflyvningsflader, hvor den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen.

Området er omfattet af sikkerhedszone omkring højspændingsledningen. Inden for et område af 15 meter fra hvert masteben må der ikke opstilles nye elektriske hegn, autoværn af metal eller andre elektrisk ledende systemer.

 
Byfornyelse

Ingen særlige bestemmelser

 
Etaper

Ingen særlige bestemmelser

 

Sidst redigeret 13-3-2018


WEB by COWI