Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 2C1

2C1  Nuussuaq center og Iggia bådoplag

Lokation - by/bygd Nuuk 
Formål Centerformål 
Anvendelse generelt Områder til fælles formål 
Anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration og institutioner.

 
Eksisterende forhold

Området er et bebygget centerområde. Området har et areal på cirka 5,7 ha.

 
Bebyggelse

Delområdet opdeles i detailområderne l, ll, lll og lV som vist på bilag 1.
Detailområde 1:
Ny bebyggelse og udvidelser skal placeres inden for de på bilag 2 viste byggefelter. Byggefelt 1 må bebygges med op til 2 etager.
Byggefelt 2 må bebygges med op til 1 etage.
Byggefelt 3 må bebygges med op til 5 etager.
Stuen er 1. etage Detailområde 2 og 3 er omfattet af bestemmelser i lokalplan 2.11.
Detailområde 4 er omfattet af bestemmelser i lokalplan 2.13.

 
Restrummelighed

Udvidelse af eksisterende bebyggelse og opførelse af nye bygninger kan kun ske efter detaljerede
bestemmelser for hvert detailområde.

 
Trafik og Teknisk Forsyning

Området vejbetjenes fra Nuussuaq og Sorlaat.

 
Bevaringshensyn

Der kan ske byfornyelse af området, herunder nedrivning af eksisterende bebyggelse og opførelse af
ny.

 
Klausulerede zoner

Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels
et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse.
Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale
flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 127,5 og veje ikke må anlægges
over kote 121,5.

 
Byfornyelse

Opførelse af nye bygninger skal fastlægges i de detaljerede bestemmelser for hvert af områdets
delområder.

 
Særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

Sidst redigeret 6-1-2020


WEB by COWI