Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 2C3

2C3  HAVNEFRONT OG BOLIGER

Lokation - by/bygd Nuuk 
Formål Centerformål 
Anvendelse generelt Områder til fælles formål 
Anvendelse

Centerformål inden for boliger, offentlig administration, institutioner og rekreative formål

 
Bebyggelse

Ny bebyggelse kan opføres op til 6 etager

 
Restrummelighed

Når området er udbygget iht. nærværende kommuneplantillæg, fremstår det uden
restrummelighed.

 
Trafik og Teknisk Forsyning

Området vejbetjenes fra Sarfarsuit, og kyststien der forbinder området med Iggia.

 
Klausulerede zoner

Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af,
dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens
forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan og er omfattet af den horisontale
flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 127,5 og veje ikke må anlægges
over kote 121,5.

 

Sidst redigeret 15-12-2017


WEB by COWI