Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 2C4

2C4  Cultural Commercial Complex (CCC)

Lokation - by/bygd Nuuk 
Formål Centerformål 
Anvendelse generelt Områder til fælles formål 
Anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål i form af kulturelle formål, offentlige og private servicefunktioner, herunder administration, brandstation mv., samt erhvervsformål.

Området inddeles i tre detailområder:

Detailområde 1 og 2: Kulturelle formål, herunder nyt stadion, galleri og museumsfunktioner, samt turismecenter og lignende.

Detailområde 3: Erhverv og servicefunktioner, herunder brandstation

 
Bebyggelse

Bebyggelse i detailområde 1 kan opføres i op til 5 etager med en maksimal højde på 20 m. Bebyggelse i detailområde 2 og 3 kan opføres i op til 4 etager med en maksimal højde på 16 m.

Opfyldning på søterritoriet i detailområde 1 og 2 skal tage hensyn til indsejlingen til Iggia.

 
Restrummelighed

Området er på ca. 14,6 ha.

Området har en restrummelighed på: 15.000 m² til et stadion, 3.000 m² til andre kulturelle funktioner, samt 25.000 m² til erhverv i detailområde 3. Restrummeligheden inden for de tre detailområder er afhængigt af bebyggelsernes endelige udformning.

Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.

 
Trafik og Teknisk Forsyning

Området vejbetjenes fra Borgmester Annitap Aqquserna.

 
Bevaringshensyn

Ingen særlige bestemmelser

 
Klausulerede zoner

Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 127,5 og veje ikke må anlægges over kote 121,5.

 
Byfornyelse

I forbindelse med udbygningen af den nye Containerhavn og atlantkaj (2B2-3), etableres en bro- og vejforbindelse fra Qeqertanut til Borgmester Annitap Aqquserna. Denne vejforbindelse vil afgrænse detailområde 1 ved etablering.

 
Etaper

Ingen særlige bestemmelser

 

Sidst redigeret 13-3-2018


WEB by COWI