Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 30A1

30A1  Boligområde ved Strandvejen

Lokation - by/bygd Tasiilaq 
Formål Boligformål 
Anvendelse generelt Boligområder 
Anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse eller dobbelthuse samt tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse o.l. 
Eksisterende forhold Området er et delvist bebygget boligområde med enkelt- og dobbelthuse. Området har et areal på cirka 4,9 ha og rummer cirka 65 boliger. 
Bebyggelse Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager. 
Restrummelighed Området kan fortættes svarende til 20 boliger pr. ha. 
Trafik og Teknisk Forsyning Området vejbetjenes fra Tsittamut, Laarsaajiip Aqq. og Jens Emilip Aqqulaa. 
Bevaringshensyn Ingen særlige bestemmelser 
Klausulerede zoner Ingen særlige bestemmelser 
Særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

Sidst redigeret 3-4-2017


WEB by COWI