Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 30A13

30A13  Boligområde ved Akiterni nordvest

Lokation - by/bygd Tasiilaq 
Formål Boligformål 
Anvendelse generelt Boligområder 
Anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse eller dobbelthuse samt tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse o.l. Der kan etableres mindre dagligvarebutikker i området. Hundehold er tilladt efter gældende retningslinjer. 
Eksisterende forhold Området er et devist udbygget boligområde med dobbelthuse. Området har et areal på cirka 2,2 ha og rummer cirka 24 boliger. 
Bebyggelse Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage. 
Restrummelighed Området kan fortættes svarende til 20-40 boliger pr. ha. 
Trafik og Teknisk Forsyning Området vejbetjenes fra Prinsesse Margrethep Aqq. 
Bevaringshensyn Ingen særlige bestemmelser 
Klausulerede zoner Området er omfattet af indsigtszone for teleanlægget. Indsigtszonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtszonen. 
Særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

Sidst redigeret 3-4-2017


WEB by COWI