Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 30A3

30A3  Boligområde ved Ittimmiini og Napparngummut

Lokation - by/bygd Tasiilaq 
Formål Boligformål 
Anvendelse generelt Boligområder 
Anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse eller dobbelthuse samt tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse o.l. 
Eksisterende forhold Området er et fuldt udbygget boligområde med overvejende GTO-dobbelthuse fra 1960'erne i den nordvestlige del af området og et bemærkelsesværdigt selvbyggerhuskvarter i den sydøstlige del. Bebyggelserne er ifølge §3 i Bekendtgørelse nr. 3 af 30. oktober 1991 bevaringsværdige. Området har et areal på cirka 5,9 ha og rummer cirka 90 boliger. 
Bebyggelse Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etager. 
Restrummelighed Der kan ikke udlægges nye byggefelter i området. Der kan opføres nyt byggeri som erstatning og udvidelse af eksisterende bebyggelse. 
Trafik og Teknisk Forsyning Området vejbetjenes fra Ittimiini. 
Bevaringshensyn Området er udpeget som bevaringsværdigt område (§3-område) 
Klausulerede zoner Ingen særlige bestemmelser 
Særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

Sidst redigeret 3-4-2017


WEB by COWI