Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 30A7

30A7  Boligområde ved Attertup Nuua

Lokation - by/bygd Tasiilaq 
Formål Boligformål 
Anvendelse generelt Boligområder 
Anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse eller dobbelthuse samt tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse o.l. Der er mulighed for bådoplæg i området. 
Eksisterende forhold Området er et fuldt udbygget boligområde med en trigonometriske station (71102) i den nordlige del af området, som skal bevares. Området har et areal på cirka 3,3 ha og rummer cirka 50 boliger. 
Bebyggelse Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etager. 
Restrummelighed Der kan ikke udlægges nye byggefelter i området. Der kan opføres nyt byggeri som erstatning og udvidelse af eksisterende bebyggelse. 
Trafik og Teknisk Forsyning Området vejbetjenes fra Attertup nuua. 
Bevaringshensyn Områdets karakter og særpræg skal opretholdes, som beskrevet under 'Eksisterende forhold'. Eksisterende slædespor i området skal bevares. 
Klausulerede zoner Ingen særlige bestemmelser 
Særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

Sidst redigeret 3-4-2017


WEB by COWI