Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 30A8

30A8  Boligområde ved Prinsesse Benediktip Aqqulaa

Lokation - by/bygd Tasiilaq 
Formål Boligformål 
Anvendelse generelt Boligområder 
Anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse. Hundehold er tilladt efter gældende retningslinjer. 
Eksisterende forhold Området er et næsten fuldt udbygget boligområde med tæt-lav og etageboligbebyggelse. Området har et areal på cirka 6,8 ha og rummer cirka 100 boliger. 
Bebyggelse Ny tæt-lav bebyggelse kan opføres i op til 1½ etager og etageboligbebyggelse kan opføres i op til 2 etager. 
Restrummelighed Området har en restrummelighed på 25 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed. 
Trafik og Teknisk Forsyning Området vejbetjenes fra Prinsesse Benediktip Aqqulaa og Akitterni. 
Bevaringshensyn Ingen særlige bestemmelser 
Klausulerede zoner Området er omfattet af indsigtszone for teleanlægget. Indsigtszonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtszonen. 
Særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

Sidst redigeret 3-4-2017


WEB by COWI