Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 30C2

30C2  Centerområde ved Attertumut og Eertasimappimmut

Lokation - by/bygd Tasiilaq 
Formål Centerformål 
Anvendelse generelt Områder til fælles formål 
Anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration og institutioner. 
Eksisterende forhold Området er et næsten fuldt udbygget område til fælles formål. Området har et areal på cirka 8,3 ha og rummer cirka 30 bygninger. 
Bebyggelse Ny bebyggelse kan opføres i op til 2½ etager eller med en maksimal højde på 10 m. Ny bebyggelse skal I udformning, materialer og farver tilpasses eksisterende bebyggelse. 
Restrummelighed Området har en restrummelighed på 2.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed. 
Trafik og Teknisk Forsyning Området vejbetjenes fra Nappartsimavimmur, Mikip Aqqulaa og Naasuliartarpimmut. 
Bevaringshensyn Ingen særlige bestemmelser 
Klausulerede zoner Ingen særlige bestemmelser 
Særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

Sidst redigeret 3-4-2017


WEB by COWI